fbpx

KONTRAINDIKACIJE

V poglavju kontraindikacij vse o stanjih, ko masaže z vročimi kamni ne smemo izvajati.

Vedno kadar se s stranko srečamo prvič, jo temeljito izprašamo o morebitnih kontraindikacijah. Zato imej vedno v naprej pripravljena vprašanja (več o vprašanjih v poglavju »anamneze«), saj veliko ljudi pozabi ali celo zamolči o svojih bolezenskih stanjih.

Poznamo dve vrsti kontraindikacij:
1. RELATIVNE kontraindikacije: dovoljena je lokalna masaža (potrebna posebna previdnost pri izvajanju).
2. ABSOLUTNE kontraindikacije: prepovedana je kakršna koli masaža.